Beeld

Portfolio-grafisch

Lustrumboekje Diespuut

     

this page in English

 

Lustrumboekje Diespuut

Opdracht:
Ontwerp en realisatie van een boekje ter herdenking van het 25-jarig bestaan van het dispuut Diespuut (Circumflex, Maastricht).
Oplage: 30 stuks.
Randvoorwaarde: informele collage-achtige vormgeving van herinneringen en foto's. Gebruik van het originele logo.

Realisatie:
Vooraf was er een enquête rondgestuurd aan alle (oud-) dispuutleden, waarin hen gevraagd werd te vertellen: waarom ze lid geworden waren, wat hun drie mooiste herinneringen waren en hoe ze het dispuut nu zagen.
De opdracht was om de resultaten daarvan op een informele, collage-achtige manier vorm te geven, in combinatie met foto's en ander oud beeldmateriaal.
Door de resultaten thematisch te groeperen op de pagina's is er over het gehele boekje heen een symetrische structuur gecreëerd, waardoor de collage-vormgeving niet tot een chaotisch geheel geleid heeft.
Om binnen de vrije vormgeving toch een historisch getinte sfeer op te roepen is ervoor gekozen om in de teksten met initialen te werken.

In nevenstaande voorbeelden zijn de namen en gezichten van de Diespuutleden om privacy-redenen onherkenbaar gemaakt.

Voorkant omslag. Grotere afbeelding: 500x353 of 1241x877

Binnenwerk, pag. 4-5. Grotere afbeelding: 827x293 of 1653x585

Binnenwerk, pag. 18-19. Grotere afbeelding: 827x293 of 1653x585