Privacyverklaring André Kamer Vormgeving
Datum laatste wijziging: 25 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door André Kamer Vormgeving worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe André Kamer Vormgeving met persoonsgegevens omgaat.
De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen.
Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken. Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen van persoonsgegevens voor het dagelijks contact in het kader van de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren of uit gaan voeren.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten, data die nodig kan zijn om ons in staat te stellen u onze diensten te verstrekken of voor communicatiedoeleinden.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

1.2 Social Media

André Kamer Vormgeving registreert het contact via social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deelt of verkoopt deze nooit aan derden.

2. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in het werk om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen. Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards. We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

3. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via info@a-k-vormgeving.nl of schrijf naar "André Kamer Vormgeving” inzake Privacy, Het Duin 1, 3823 WZ Amersfoort.

4. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@a-k-vormgeving.nl of schrijf naar "André Kamer Vormgeving” inzake Privacy, Het Duin 1, 3823 WZ Amersfoort.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.
Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

5. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

6. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

André Kamer Vormgeving behoudt persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van de dienst, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, zoals informatie over de transacties tussen u en ons, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

7. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

9. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door André Kamer Vormgeving kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Amersfoort, 25 mei 2018.